Yayıncılık Sertifikası

Yayıncılık Sertifikası

İlk Defa Sertifika Alımı

1- www.telifhaklari.gov.tr adresine girilecek ve F.S.E Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu kısmına tıklanacak ve üye olunacak.

2- İşlem sonunda istenilen yazılı belgeler tamamlanıp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne gidilerek Sertifika alınacak.

Sertifika Sureti Alımı

1- www.telifhaklari.gov.tr adresine girilecek ve F.S.E Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu kısmına tıklanacak,

2- Sertifika sistemine yayınevinin bandrol alımında kullandığı kod ve şifre ile giriş yapılacak,

3- Talepler bölümünden, önce sertifika suret talebi tıklanacak, sonra Fuar butonu tıklanacak,

4- Etkinliğin adı ve tarihlerini yazılacak, alta inip kaydedilecek,

5- İşlem sonunda istenilen yazılı belgeler tamamlanıp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gidilerek sertifika sureti alınacak.

Sertifika Sureti Nedir?

Fuar, Festival vb. etkinliklerde yayıncıların bulundurması gereken Sertifika Sureti, fuar katılımcılarından istenen belgeler arasına girdi. Yayıncılar artık katıldıkları her bir fuar için İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri'nden SERTİFİKA SURETİ alacaklar. Sertifika Sureti, fuar veya festival süresiyle sınırlı olup, etkinliğin bitmesiyle belgenin geçerliliği de bitecek.

Fuarlara katılmak isteyen fakat sertifika almayanlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri'nin yapacakları denetimlerde sorun yaşayacaklar. Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan ve Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinde (Resmi Gazete Sayı: 25790 ve Tarih: 18.04.2005) şöyle denilmektedir:

“Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde sertifika almış yerler, fuar, festival ve benzeri etkinliklerin düzenlendiği alanlarda fikir ve sanat eserlerini içeren kitap ve taşıyıcı materyallerin satışına ilişkin stand açmaları halinde, festivaller ve belgeli fuarlarda etkinlik süresince, diğerlerinde ise en fazla 10 gün süreyle satış yapabilir. Bunun için, sertifikanın, etkinlik isim ve tarihinin yazılı ve il kültür ve turizm müdürlüğünce onaylı bir sureti etkinlik süresince standda görünür bir yerde bulundurulur. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.