Üyelik Hakkında

Neden Üye Olmalısınız ?

Birliğimiz, kuruluş tarihinden itibaren korsan ve fotokopi kitapla mücadele konusunda aktif rol almaktadır. Mücadelenin Birliğimiz eliyle yürütülmesi öncelikle üyeler açısından zaman ve maliyetlerden tasarruf sağlamaktadır. Verilen yetki belgeleri ile aynı anda tüm üyeler yönünden takip kolaylığı, ve bürokrasinin azaltılması noktasında da önemli bir etkendir. Birliğimizce gerek üyelerinden gelen ihbarlar gerekse de re’sen tespiti yapılan ihlaller ile ilgili hızlı ve etkin bir mücadele yürütülmektedir. Bu faaliyetler neticesinde bir yandan caydırıcılık sağlanmakta iken diğer yandan mücadele esnasında elde edilecek tazminat ve ücretler de üyelere dağıtılarak üye zararları minimalize edilmektedir. Yine Birliğimizce bu mücadele yanında lisanslama faaliyeti ve tarifeleri üzerinde çalışmalar da nihayete erdirilmekle, yakın bir dönemde kısmi kopyalama lisansı ve ödünç verme yoluyla lisans gelirleri tahsil edilerek üyelere dağıtım yapılacaktır. Bunun yanında Birliğimiz sektörü ve üyelerini ilgilendiren hemen her konuda Bakanlıkça yürütülen mevzuat çalışmaları ile diğer eğitim ve farkındalık çalışmalarına katılmakta, bu çalışmaları organize etmekte ve suretle üyelerinin haklarını en etkin bir şekilde korumayı amaçlamaktadır.
Üyelik Başvurusu için gerekli belgelere buradan ulaşabilirsiniz.