Başkanın Mesajı

DEKMEB - Icon

Başkanın Mesajı

DEKMEB olarak yeni bir proje başlatmış bulunuyoruz.

Projemizin ismi "Korsan Kitapla Mücadelede En İyi Fikir Yarışması"

Korsanla mücadele ve telif bilincinin geliştirilmesi hedeflenen proje kapsamında Ankara’nın yirmi beş ilçesindeki tüm Ortaokul ve Lise seviyesinde binlerce öğrenciye korsan kitap satın almanın hırsızlığa ortak olmak anlamına geldiği bilincinin oluşturulması ve telif hakları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Proje ile öğrencilere, fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın ülke ekonomisine açtığı zararların anlatılacağı farkındalık kampanyası yürütülecektir.

Projenin sahibi ve yürütücüsü DEKMEB Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği olup,

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Türkiye Yazarlar Birliği,

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu projenin ortağı ve destekleyicileridir.

Telif bilincinin geliştirilmesinde Ankara ili merkezli uygulanacak bu proje kapsamında fiziki korsan ve fotokopi korsan türleri, bu korsanların nasıl tespit edilecekleri ve nasıl önlenebilecekleri konusunda ortaokul ve lise öğrencileri bilgilendirilecek ve telif hakları hususunda duyarlılık kazanmaları için kitapçık, afiş ve broşür vb. materyaller üretilerek dağıtılacaktır.

Proje kapsamında internet üzerinden

http://www.korsankitabahayir.org

adresinden başvuru yapacak olan öğrenciler yaratıcı fikirler geliştirerek “Korsan Kitapla Mücadelede En İyi Fikir Yarışması” adı altında, toplu hak takibi, entegre yazılım programı, telif hakları veri tabanı, etkili ihbar mekanizması, eğitim müfredatında değişiklik talepleri, hukuki ve sosyal çözümler, dini ve beşeri çözümler, pratik uygulamalar gibi alanlarda öğrenciler gözü ile değerlendirme fırsatı bulunacaktır.

Bir kitabın üretiminde yazarın yanında yayıncıların, editörlerin, redaktörlerin, musahhihlerin, çevirmenlerin, çizerlerin, grafikerlerin, derleyenlerin danışmanların, vb. sayısız birçok emektarın alın teri vardır. Alın terine ve emeğe saygısı olan ve hatta koruyan bir nesil oluşması için gereken farkındalığın ve duyarlılığın oluşmasını sağlanacaktır.

Korsan yayıncılığın zararlarının ve fikri mülkiyet hakları farkındalığının kamuoyunda oluşturulmasına katkı sağlamak, genel amacımızdır. Bu projemizle, korsan kitap almanın kanuni olarak suç olduğu ve suça ortak olmak anlamına geldiğ bilincini vermeyi ve bu sorunun ülke ekonomisinde açtığı tahribatın farkındalığını ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.

Toplumsal sorunların farkında olan ve bu sorunların çözümüne katkı sağlama isteğine sahip, projelere dahil olmak isteyen öğrenciler, kendi yaratıcı çözümlerini üreteceklerdir.

Öğrencilerin gözünden sadece sorunu değil aynı zamanda çözüm yolu aranacaktır. Onların hususiyetlerini taşıyan emeklerine ve eserlerine kıymet verilecektir. Öğrencilere bilinçlendirme kapsamında broşürler dağıtılarak duyarlılıkları ve farkındalık düzeyleri artırılacaktır.

Proje çalışmaları kapsamında özellikle hedef kitle olan öğrencilerimiz aşağıdaki kazanımları kazanmaları hedeflenmektedir.

1. İlk elden var olan sorunun boyutunu öğrenecekler.

2. Kitap üretiminde emek sahipleri ile empati yapma imkânı bulacaklar.

3. Yazar ve yayıncının kitap üretimindeki yerinin farkına varılacaktır.

4. Korsan yayın (kitap), fotokopi yerine bandrollü orijinal kitap alarak hem yazara, hem yayıncıya, hem de yaşadıkları ülkeye ekonomik katkı sağlayacaklarının bilincine ulaşacaklar.

5. Hedef kitlenin temel ihtiyacı kitapların pahalı olması ve bundan dolayı korsanda satılan daha ucuz kitap alma durumu olmadığı ortaya çıkarılacaktır. Öğrenciler pahalı buldukları kitabın 3 katını aynı içeriğe sahip elektronik cihazlardaki oyunlara vb. verebiliyorlar. Kaldı ki kitapları kütüphanelerden ücretsiz olarak ödünç alabileceklerini ya da ikinci el olarak orijinal kitapları daha ucuza satın alma imkânlarının olduğunun farkına varacaklar.

6. Eğitim-öğretim aracı olan kitapların korsanının alınmasının masum olmadığı ortaya çıkacaktır.

7. Hazırladıkları projeler ile sorunun çözümünde taraf olarak katkı sağlayan gençler yeni fikirler üretmeye teşvik edilerek yaratıcılıklarını geliştirme fırsatları bulacakları gibi aynı zamanda sorun çözme becerilerini geliştireceklerdir.

Öğrencilere korsan olduğunu bilerek veya bilmeyerek aldıkları her yayının hak ihlali olduğu bilincini vermeye, korsan yayın yapan işletmelerin masum olmadıklarını bilmelerine, yazarlara saygının ilk adımının onların orijinal kitaplarını almak olduğunun farkına varmalarına katkı sağlamak istiyoruz.

Sürdürülebilir bir kültür ekonomisine sahip olunması için korsan yayıncılığın zararlarının ve fikri mülkiyet hakları farkındalığının kamuoyunda oluşturulması gerekmekte olup kültürel sürdürülebilirliğe yapılacak en büyük katkı, fikri hak ihlallerinin yeterince farkında olmayan öğrencilerimizin farkına varmalarını sağlamaktır.

Nasıl ki bir insanın ekmeği fırından çalarak yemesi veya bir araba çalıp, onu işinde gücünde kullanması hoş karşılanmıyorsa aynı şekilde bandrolsüz, seyyarda satılan, üstelik daha kalitesiz baskıda ve illegal yollarla üretildiğini bilinen korsan kitabın satın alınması da aynı şekilde kabul edilmemelidir. Oysaki korsanı alınan bir kitap çalınan bir ekmekten, otoparktan çalınan bir arabadan hiçbir farkı yoktur. Kanuni yollardan temin edilmemişlerdir. Suç ürünüdür ve hırsızlık malıdır.

Sorunun çözümünde kamuoyu nezdinde, korsan ile mücadele ve fikri hak ihlalleri konusunda farkındalık oluşturulmasının önemi çok büyüktür.

Korsan kitaplar ne zaman satın alınmazsa artık üretilmeyecek ve sorun büyük oranda çözüme kavuşacaktır diye düşüyoruz.

Şimdiden öğrencilerimizin projem kapsamında gönderecekleri fikirleri heyecanla bekliyoruz.

Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.