Hakkımızda

DEKMEB - Icon

Hakkımızda

Ders Ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları Ve Lisanslama Meslek Birliği – DEKMEB 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümlerine göre; ilim ve edebiyat eserlerini çoğaltan ve yayan kitap yayımcıları alanında faaliyet gösteren , ayrım yapmaksızın üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve haklarının idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere 2013 yılında kurulmuş bir meslek birliğidir. DEKMEB’in kültür, eğitim ve akademik yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren 230 üyesi bulunmaktadır.
Birliğimiz üyelerinin haklarını korumak üzere her türlü izinsiz kullanımın ortadan kaldırılması için adli ve idari müracaatları gerçekleştirmekte, üyelerine hak sahibi olduğu eserler ile ilgili kazanç sağlamak üzere doğru ve ekonomik yöntemlerle lisanslama faaliyetlerini sürdürmekte ve yine toplumda telif hakları bilincini yerleştirmek amaçlı eğitimler ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmektedir.

DEKMEB, gerek fiziki gerekse dijital korsanla mücadelede doğrudan adli müracaatlar ile takipte bulunma yanında İl Denetim Komisyonları, kolluk güçleri ve diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirlikleri de gerçekleştirerek etkin bir mücadele yürütmekte , bu suretle üyelerinin ciddi hak kayıpları önlenmektedir.
DEKMEB Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu – YAYFED’in üyelerindendir. 

DEKMEB, 2019 yılında ilim-edebiyat alanında faaliyet gösteren meslek birliklerinin iştirakiyle kurulan Ortak Lisanslama Platformu kurucularındandır. OLP özellikle üniversite ve kopyalama merkezlerini lisanslama yönünden çalışmaları devam etmektedir.
DEKMEB’in uluslararası meslek birliği, dernek ve ajanslar ile temsil kapsamında görüşmeleri devam etmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nezdinde sürdürülüp ders kitabı hazırlama ve inceleme faaliyetlerinde mevzuatı takip edip, üyelerini bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmektedir.