Korsanla Mücadele

Korsanla Mücadele

Birliğimiz hem fiziki hem de dijital korsan ile etkin bir mücadele yürütmektedir.

Birliğimizce gerek üyelerinden gelen ihbarlar gerekse de re’sen tespiti yapılan ihlaller ile ilgili ivedi şekilde inceleme ve delillendirme aşamalarını tamamladıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, ve Emniyet, Jandarma ve diğer kolluk görevlilerine müracaatta bulunulmakta, bandrolsüz, usulsüz bandrollü, sahte bandrollü ve fotokopi kitapların çoğaltım ve satışını yapan işyerleri ile ilgili arama el koyma işlemleri gerçekleştirmekte devamında açılan davalar aktif şekilde takip edilmektedir. Yine bu işyerleri ile ilgili tazminat davaları da ikame edilmektedir.

E- ticaret sitelerinin, internet ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte mecra değişikliği kazanan ihlaller ile ilgili de gerek satıcı profillerinin kapatılması gerekse de erişimin engellenmesi kararları ile dijital mücadele de eksiksiz yürütülmektedir.

Korsanla mücadelenin etkinliği artırılarak devletin, yazarların ve yayıncıların ekonomik kayıplarını azaltarak eser ve hak sahiplerini yeni eser hazırlanması yönünde teşvik edilmesi,  böylece okurun daha çok ve daha nitelikli eserlerle buluşması sağlanacaktır.

Tüm bu mücadelenin yanında düzenleyicisi olduğumuz sempozyum, seminer ve atölye çalışmaları ile de uygulayıcılar ve sektörün buluşması sağlanarak korsanla mücadelede yeni yöntemlerin değerlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların tüm paydaşlar nezdinde çözümü, mücadelenin sürekliliği noktasında işbirliği de sağlanmaktadır.